Kategori: Yleinen

Stadgan kannanotto Åbo Akademin OTM-tutkintooikeudesta

5.3.2020 0

Alunperin vuonna 1996 Åbo Akademiin perustetun oikeusnotaarin koulutuksen oli tarkoitus toimia vain osittaisena ratkaisuna ja ajan mittaan johtaa täysimittaiseen oikeudelliseen koulutukseen Suomen ainoassa ruotsinkielisessä yliopistossa. Åbo Akademin mahdollisuus kouluttaa oikeustieteen maistereita ei ainoastaan vastaisi Suomessa vallitsevaan pulaan kaksikielisistä juristeista, mutta on ennen kaikkea yhdenvertaisuuskysymys Åbo Akademin oikeusnotaarilinjan opiskelijoille.  Me ainejärjestönä, jonka tarkoituksena on edistää ja…

av styrelsestadga

Ämnesföreningen Stadgas ställningstagande för Åbo Akademis anhållan om full utbildningsrätt i juridik

5.3.2020 0

Som ämnesförening vars syfte är att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi ser vi det ändamålsenligt att stöda Åbo Akademis planerade utvecklingsarbete för en fullskalig juristutbildning. Utbildningslinjen för rättsnotarie vid Åbo Akademi grundades år 1996 som en partiell lösning på väg till en fullskalig juristutbildning vid Finlands enda svenskspråkiga universitet. Den planerade…

av styrelsestadga

Fullskalig juristutbildning – en fråga om jämställdhet

21.1.2020 0

Kära stadgeiter! Inledningsvis vill jag tacka samtliga av föreningens medlemmar för ert förtroende i styrelsevalet. Jag ska göra mitt yttersta för att leva upp till förväntningarna. Som ni säkert alla känner till ska undervisnings- och kulturministeriet under våren ta ett beslut som påverkar vår ämnesförening i allra högsta grad – beslutet gällande huruvida Åbo Akademi…

av styrelsestadga

Åbo Akademi ansöker om magisterexamensrätt i juridik

21.12.2019 0

  Den 17.12.2019 fattade Åbo Akademis styrelse ett beslut om att framföra en ansökan om juris magisterexamensrätt. Ärendet förs nu vidare till Utbildnings- och kulturministeriet som beslutar om examensrättens beviljande. Planen är att magisterstudierna kunde inledas tidigast terminen 2021–2022. Åbo Akademi och framför allt rättsvetenskaperna samt vi i Stadga har under hela 2000-talet haft som…

av styrelsestadga