Ingripande i trakasserier och mobbning

Ämnesföreningen Stadga r.f. är med och skapar en jämlik och respekterande atmosfär inom den juridiska branschen. I Stadga har vi nolltolerans för mobbning, sexism och trakasserier på våra evenemang, i studierna, arbetsplatser under studietiden samt under andra jämförbara tillfällen. Vår identitet och kultur som blivande rättsnotarier och jurister skapas redan under studietiden, och därmed är det essentiellt att vi motarbetar klandervärt beteende redan under studietiden. Ovannämnda handlingar hör inte till studietiden eller det framtida arbetslivet. Som förening för juris studeranden strävar vi efter att skapa en gemenskap där alla kan känna sig välkomna och trygga.

Tillsammans med de andra föreningarna för juris studerande har Stadga gett ett utlåtande som fördömer sexuella trakasserier. Utlåtandet (12.12.2017) hittar du här: https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijajarjestojen-kannanotto-seksuaalista-hairintaa-vastaan/

Justitieministeriet som med ledningen av justitieminister Antti Häkkänen har i samband med #trakasserifritt-kampanjen sammanställt följande handlingsmodell som koncentreras i tre punkter:

 1. Ingrip om du ser
 2. Berätta om du upplever
 3. Agera och sprid information

För mera information om #trakasserifritt-kampanjen se: https://oikeusministerio.fi/sv/ett-trakasserifritt-finland

 

Hur ska du handla om du bemöter trakasserier på Stadgas evenemang eller på universitetet:
Ingrip om du ser
 1. Att känna igen det trakasserande beteendet.
 2. Förringa inte saken, utan fördöm trakasserandet.
 3. Gå i mellan eller berätta om det du märkt till exempelvis en styrelsemedlem i Stadga. På detta sätt kan man ingripa i saken.
Berätta om du upplever
 1. Berätta till trakasseraren att du upplever dennas beteende olämpligt
 2. Ifall du upplever vilken form som helst av trakasseri, kan du vara i kontakt med:

 

Trygghetspersoner Linnéa Lönnqvist och Jeanette Ilmoni:
 
Trygghetspersonerna hjälper till att reda ut olika situationer, finns till som diskussionsstöd och kan hjälpa till med att ta kontakt med andra instanser vid behov. Medlemmar kan kontakta trygghetspersonerna gällande alla former av diskriminerande beteende, mobbning eller trakasserier inom ämnesföreningen, på evenemang som vi deltar på eller på sociala medier. Man kan även ge allmän feedback om t.ex. tryggheten på ett specifikt evenemang, hur man upplever samhörigheten och stämningen i allmänhet inom ämnesföreningen eller på evenemang. Man kan komma fram både direkt om en “situation” uppstår, t.ex. under evenemangen, eller i efterhand.
Diskussioner med trygghetspersonerna sker i förtroende och de delar således inte med sig av informationen till någon. Om det är en fråga som borde diskuteras med den övriga styrelsen tas detta först upp med personen som delat med sig av informationen.
Man kan ta kontakt med trygghetspersonerna i person, via e-post, per telefon eller via feedback-blanketten på hemsidan (stadga.com/feedback/). Kontaktuppgifter hittas nedan.
Stadgas trygghetspersoner är trots allt inte utbildade experter och det finns gränser för vad trygghetspersonerna kan göra, men de finns till som åtminstone en första kontakt som man med låg tröskel kan närma sig.
 
Linnéa Lönnqvist, tel. +358 44  0737903
Jeanette Ilmoni, tel. +358 44 0612079 
E-post: fornamn.efternamn@abo.fi
 

En styrelsemedlem i Stadga eller en funktionär

En styrelsemedlem kan du kontakta med att konfidentiellt bemöta styrelsemedlemmen personligen, per telefon eller via e-post. Styrelsemedlemmarna lyssnar gärna på dig, och berättar även hur du ska gå till väga för att föra saken vidare eller ingriper i saken vid behov. Inom Stadga agerar styrelseordförande som den primära kontaktpersonen i trakasseri- och mobbningsärenden. Styrelsens kontaktuppgifter hittar du på: http://www.stadga.com/?page_id=69

Din tutor

Du kan även berätta om trakasserier du upplevt konfidentiellt till din tutor, som också lyssnar och kan hjälpa dig.

ÅAS trakasseriombud

ÅAS har två trakasseriombud som alla kårmedlemmar kan ta kontakt med ifall de upplever någon som helst form av störande eller obehagliga beteenden eller situationer som involverar medstuderande, universitetspersonal eller någon annan. Trakasseriombuden är studentombud Petra Lindblad och informatör Matias Dahlbäck. Du når dem båda på adressen trakasseri@studentkaren.fi men du kan också ta kontakt med dem individuellt. De hittas vanligtvis på kårkansliet på Kåren i Åbo vardagar kl. 12-15, men de kan komma och möta dig var och när det passar dig bäst.

Hur ska du handla ifall du upplever trakasserier på din arbetsplats?
 1. Berätta till trakasseraren att du upplever dennas beteende olämpligt
 2. Utred ifall det på arbetsplatsen finns riktlinjer för att ingripa i det olämpliga beteendet
 3. Ta kontakt med din förman
 4. Du kan även tala om saken med representanter från personaladministrationen
 5. Som medlem i Stadga är du även studerandemedlem i Finlands Juristförbund. Från förbundet kan du få hjälp och stöd av personer som jobbar med arbetsrådgivning

 

Kontaktuppgifterna hittar du här: https://www.lakimiesliitto.fi/pa-svenska/kontaktuppgifter/

 

Du kan även bekanta dig med Juristförbundets riktlinjer för att förebygga sexuella trakasserier här (på finska): https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/22017/toimintaohje_seksuaalisen_hairinnan_estamiseksi.pdf