Vill du bli medlem i Stadga?

 

Medlemsavgiften är 25 € för hela studietiden vid Åbo Akademi och för magisterstudietiden.

Inskrivning sker från och med 2018 genom Juristförbundets hemsida. Språket på den elektroniska blanketten är tills vidare endast på finska. Genom att bli medlem i Stadga blir du även medlem i Finlands Juristförbund. Medlemsavgiften kan betalas kontant under kansliturer eller genom inbetalning till Stadgas konto.

Stadgas medlemsavgift kan betalas till: FI03 4055 8220 0307 60. Referensnummer: 20239.

Medlemskapsansökan är fullbordad när medlemsavgiften är betald och när styrelsen granskat att personen uppfyller kriterierna för medlemskapet.

 

Bli medlem i Stadga HÄR

 

4§ Medlemskap

Som ordinarie medlem i föreningen kan antas rättsnotariestuderande vid Åbo Akademi samt utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi som bedriver studier för juris magisterexamen. Om förutsättningarna för medlemskap uppfylls antas medlem vid erläggande av medlemsavgift och när styrelsen har godkänt medlemmen.