Samarbete

I Stadga uppskattar vi stort alla våra samarbeten och samtliga samarbetspartners. Våra samarbetspartners syns i Stadgas dagliga verksamhet på flera olika sätt, beroende på varje enskild samarbetsplan. Vi är alltid öppna för nya samarbetsmöjligheter och utvecklar gärna de förhållanden vi redan har.

Stadgas verksamhet bygger på vår starka föreningsinterna gemenskap samt våra goda vänskapsförhållanden med andra. Vår aktiva förening på kring 200 medlemmar med en stark bränd i studerandekretsarna ser vi som en av våra styrkor som definitivt gynnar alla som är intresserade av att samarbeta med oss. Målsättningen är att våra samarbetspartners får största möjliga synlighet genom det stöd som ges för att utveckla föreningens verksamhet.

Stadga erbjuder synlighet åt alla sina samarbetspartners direkt i enlighet med individuell överenskommelse. Vi upprättar gärna skriftliga planer/avtal, för att försäkra att båda parterna i förhållandet kommer ihåg vad som överenskommits. Stadgas verksamhet kan understödas på flera olika sätt. De vanligaste formerna av understöd listas här nedan. Listan är inte uttömmande. Priset för synligheten fastställs individuellt efter överenskommelse.

  1. Synlighet på Stadgas hemsida
  2. Reklam i Stadgas sångblad på årsfesten
  3. Reklam i Stadgas medlemstidning
  4. Synlighet på Stadgas halare
  5. Stöd av Stadgas preparandkurs
  6. Stöd för studerandeevenemang
  7. Besök och seminarium ordnade av samarbetspartnern tillsammans med Stadga

För frågor gällande eventuellt inledande eller utvecklande av samarbete med Ämnesföreningen Stadga r.f. kontakta företags- och samarbetsansvarig Hanna Melkas: samarbete@stadga.fi