STADGAS KLUBBAR

Allmänt om Stadgas klubbar

För att bli medlem i någon av Stadgas klubbar krävs inte mycket. Varje stadgeit kan bli medlem i Stadgas klubbar. Syftet med klubbarna är att erbjuda medlemmarna så mångsidig verksamhet som möjligt enligt principen “for members by members”, dvs. det är fritt fram för klubbarna att ordna verksamhet enligt eget tycke och egen plan. 

Hur startas en Stadga-klubb

Vem som helst kan starta en egen klubb i Stadga. För att starta en klubb krävs 1) ett klubbnamn, 2) ett syfte (syfte är här ett väldigt löst begrepp) och 3. åtminstone en kontaktperson eller huvudansvarig vars kontaktuppgifter är offentliga för Stadgas medlemmar. För övrigt har klubbarna möjlighet att besluta om styrande organ. Den som önskar starta en klubb i Stadga ska kontakta projektansvarige per e-post vid  projekt@stadga.fi med denna information. 

En Stadga-klubb får

  1. ordna verksamhet som en del av Stadga,
  2. marknadsföra sina evenemang via Stadgas sociala medier och
  3. en egen sida på Stadgas hemsida

En Stadga-klubb kan även få understöd för sin verksamhet av föreningens medel.

Klubbverksamheten får inte strida mot Stadgas regler och värderingar.

Det är även möjligt för en klubb att påbörja sin verksamhet innan klubben officiellt blir en Stadga-klubb. Men då inte i Stadgas namn. Notera att detta endast krävs av en klubb som önskar ordna verksamhet under Stadga.