Stadga ABC

Genom att behärska dessa begrepp har du en god inblick i studierna och studielivet som en Stadgeit och juris studerande.

Artikla – Juridikstuderande i Rovaniemi

Bibbaklubben – Personer som föredrar att helst läsa i Åbo Akademis huvudbibliotek Boktornet.

Borgen – Kemistklubbens klubblokal. Även känt som bara “B”.

Calonia – Byggnaden för juridiska fakulteten vid Turun Yliopisto.

Domvillan – Även känt som “Juristfabriken”. Huset för Åbo Akademis rättsvetenskapliga institution på Gezeliusgatan 2. Här hittar du också Stadgas kansli. 1923 är byggnaden testamenterat till Stiftelsen för ÅA av makarna Ellen och Magnus Dahlström.

ELSA Turku – The European Law Students Association i Åbo.

ESF-challenge – SF:are, MK:iter och Stadgeiter tävlar sinsemellan i en punktbaserad tävling med så väl seriösa som mindre seriösa uppgifter inspirerade av det som är temat för tävlingen. Ordnas dagarna omkring Vappen.

Faust – HF:s klubblokal. Även känt som bara “F”.

Finlands Juristförbund – Suomen Lakimiesliitto. Genom att bli medlem i Stadga bli du automatiskt studerandemedlem i förbundet.

FSE – Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Sammanför vetenskapliga områden inom ekonomiska vetenskaper (Handelshögskolan), rättsvetenskaper och samhällsvetenskaper. Studentföreningarna inom fakulteten är Merkantila klubben, Ämnesföreningen Stadga och SF-klubben.

Föreningsmöten – Som medlem i Ämnesföreningen Stadga kan du påverka de beslut som tas. Om det är något speciellt ärende du vill att ska behandlas på mötena bör du meddela om detta till styrelsen i god tid före.

Gado – Även känt som Café Gadolinia som är en av Kårkaféernas lunchrestauranger. Den ligger ett stenkast från Domvillan, vilket betyder att stället är populärt bland Stadgeiter.

Glöggrundan – Barrunda som organiseras av MK oftast i början av december.

Gulispasset – Gulispasset är en lista som gulisar ska avklara inom gulishösten för att förtjäna det prestigefulla Stadgeit-halarmärket i guld. Märket är inom föreningens halarmärkeshierarki det mest värdefulla.

Gulisplikt – Enda sättet att bli Gulis Elite dvs. crème de la crème av alla Stadgas gulisar.

Gulissitz – En av de verkligt stora sitzarna under året. Ordnas speciellt för att de nya studerandena ska få bekanta sig med sitztraditionen och det är också ett fantastiskt tillfälle att träffa dem som hunnit lite längre i sina studier.

Judica – Juridikstuderande i Joensuu

Juristklubben Codex – Svenskspråkiga juridikstuderande i Helsingfors.

Justus ry/r.f. – Tvåspråkiga juridikstuderande i Vasa.

Kanslitur – Ordnas minst en gång i veckan av en styrelsemedlem. På kanslituren serveras kaffe, te och eventuellt något litet tilltugg. Ypperligt tillfälle att komma och chilla med dina Stadgeit-kompisar.

Kemistklubben – Föreningen för teknologer och kemistuderanden vid Åbo Akademi. Gröna halare.

Kirkkotie – Lex ry:s klubblokal.

Nordisk vecka – Även känt som “Nordic week” eller “KV-viikko”. Ordnas av juridiska ämnesföreningar i Norden som tillhör Nordiska Sekretariatet under sin årsfestvecka.

Källaren – SF-klubbens klubblokal. Även känt som bara “K”. Stället där Stadga allt som oftast ordnar sina sitzer.

Lex ry – Vår kära systerförening i Åbo. Juridiksutderande vid Turun Yliopisto.

Magnus Dahlström – Kommerserådet som tillsammans med Ellen Dahlström bodde i Domvillan 1906-1929. Auditoriet (förkortat MD) som finns i övre våningen är ett vanligt utrymme för rättsvetenskapliga ämnenas föreläsningar samt även för Stadgas evenemang.

Merkantila klubben – Föreningen för ekonomiestuderande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Gula halare.

MK – The Club – Merkantila klubbens klubblokal.

Pykälä – Finskspråkiga juridikstuderanden i Helsingfors.

Rättsnotarie vid Åbo Akademi – Sedan hösten 1996 är det möjligt att avlägga rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Denna lägre högskoleexamen, som omfattar 180 studiepoäng, ger färdigheter för uppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn. Den som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi kan ansöka om att få fortsätta sina studier för juris magisterexamen vid en annan rättsvetenskaplig enhet. Juridiska fakulteten vid Turun Yliopisto fastslår årligen en särskild kvot för studerande som har avlagt rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Även Helsingfors universitets juridiska fakultet antar utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi.

SAKKE – Ett nationellt evenemang för juridikstuderande och ordnas vart annat år. SAKKE samlar ca 250 juridikstuderande från hela Finland för att fira ett gemensamt veckoslut. Evenemanget har under årens lopp fått status som ett av de mest populära evenemangen för juridikstuderande.

SB – Skärgårdsbaren (eller Saaristobaari) som ligger vid Åbo torg. Populär bar bland finlandssvenska studeranden.

SF-klubben – Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi. Röda halare.

Sitz – En trerätters middag till vilken det vanligen hör en snaps, en öl/cider och punsch. För den som så önskar finns också ett alkoholfritt alternativ. Till snapsen hör det till med sånger från vår kära sångbok och inleds med snapsordningen. Sitzen avslutas traditionsenligt i Modersmålets sång och därefter följer efterfesten. En vanlig sits är inte lika fin och har inte heller lika strikta regler som årsfesten.

Stadga Sport – Stadgas idrottsgrupp som ordnar spelturer minst en gång i veckan.

Stadgaensium – Stadgas medlemstidning som utkommer fyra gånger i året både i tryckt form och på webben.

Tovis Memorial Trophy – Tilldelas stadgeiten med bästa fiilisen under en sitz.

ÅAS – Åbo Akademis Studentkår.

Årsfest – Årets finaste fest som ordnas oftast i slutet av oktober. Dagen efter årsfesten kallas för Sillis som är en minst sagt fartfylld akademisk sillfrukost.

Årsfestveckan – Veckan då årsfesten ordnas kallas årsfestveckan och då ordnas en del program och festligheter för att värma upp festfolket inför årets största fest. Årsfestveckans program varierar från år till år men brukar bestå av något slag utav seminarium, studiebesök och fest.