Kommittéer

Bakom Stadgas verksamhet finns förrutom styrelsen en hel del andra funktionärer som verkliggör all vår verksamhet. Våra funktionärsgrupper år 2021 är:

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Fanny Jonasson - Studieansvarig 

Melina Johansson

Matilda Panula

Nelly Karhunen

Caroline Englund 

Marcus Lyne

Frida Rapo 

Ellen Åberg 

Sonja Laitamäki 

Olivia Palenius 

Albert Mattsson 

Elsa Mäki 

Linnéa Gyllenberg 

Lotta Kallio 

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Filippa Ramstedt - Årsfestsansvarig 

Minna Kangasharju 

Nelly Karhunen

Reetta Lappalainen

Matilda Panula 

Sonja Laitamäki 

Robert Porthan 

Sonja Eklund

Jenny Kaanela 

Emma Sundström 

Isabella Storvall 

Nina Rehnström 

EVENEMANGSKOMMITTÉN

Ida Sundell - Evenemangsansvarig 

Matilda Rosling 

Sofie Relander 

Reetta Lappalainen 

Andreas Sonntag 

Frida Rapo 

Ellen Åberg 

Sonja Eklund 

Lumi Seljavaara 

Linnéa Gyllenberg 

Tilda Pettersson 

Elli Johansson 

Sonja Laitamäki 

Lotta Kallio 

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Manda Gullberg - Chefredaktör

Melina Johansson 

Matilda Panula 

Nelly Karhunen 

Linnéa Gyllenberg 

Jenny Kaanela 

Ella Stenroos 

Marcus Lyne 

 

REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Victoria Granholm - Prepkursansvarig

Matilda Panula

Matilda Rosling 

Andreas Sonntag 

Sonja Laitamäki 

Rikhard Halmesmäki 

Svante Granholm 

Marcus Lyne 

Samarbetskommittén

Noora Teerinkosti - Samarbetsansvarig 

Andreas Sonntag

Lumi Seljavaara 

 

PROJEKTKOMMITTÉN

Filippa Ramstedt - Projektansvarig 

Nelly Karhunen

Elsa Mäki 

Melina Johansson 

PRODUKTKOMMITTÉN

Victoria Granholm - Produktansvarig 

Sofie Relander 

Lotta Kallio 

SPORTANSVARIG

Matilda Rosling 

KURATOR 2019-2020

Birgitta Wahlberg

Enligt stadgarna: 7 § Kurator

Till föreningens kurator väljs en person som har anknytning till den rättsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi eller som avlagt vice- eller rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Kuratorns mandatperiod är två kalenderår.

Kuratorn skall handleda styrelsen i dess arbete och har rätt att närvara vid föreningens och styrelsens möten och där yttra sig.

TUTORER

Väljs på våren