Kommittéer

Bakom Stadgas verksamhet finns förrutom styrelsen en hel del andra funktionärer som verkliggör all vår verksamhet. Våra funktionärsgrupper år 2023 är:

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Linnéa Lönnqvist - Studieansvarig 

Filippa Ramstedt

Nina Rehnström

Rosa Kelkka

Jessica Jönsas

Amanda Tidström

Fanny Jonasson

Noora Teerinkoski

Emil Henriksén

Emilia Lassenius

Max Westerlund

Akseli Aaltonen

Ida Sundell

Matilda Panula

Kira von Buxhoeveden

Aldo Sari

Johanna Bäckman

Sofie Relander

Sonja Laitamäki

Ellen Åberg

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Noah Koivisto - Årsfestsansvarig 

Filippa Ramstedt

Fanny Jonasson

Urho Saarinen

Noora Teerinkoski

Kira von Buxhoeveden

Andreas Sonntag

Max Westerlund

Ida Hankala

Sofia Haapala

 

 

EVENEMANGSKOMMITTÉN

Frida Sundholm - Evenemangsansvarig 

 Rosa Kelkka

Ida Hankala

Kaisa Teerimäki

Fanny Jonasson

Sofie Relander

 

 

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Matilda Rosling - Chefredaktör

Kira von Buxhoeveden - Vice Chefredaktör

Fanny Jonasson

Noora Teerinkoski

Emilia Lassenius

Sofie Relander

Wilma Salo

Johanna Bäckman

 

REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Jeanette Ilmoni - Prepkursansvarig

Alina Östergård - Vice prepkursansvarig

Amanda Tidström

Jessica Jönsas

Emil Henriksén

Casper Tolppanen

Emilia Lassenius

Matilda Panula

 

SAMARBETSKOMMITTÉN

Hanna Melkas - Samarbetsansvarig 

Fanny Jonasson

Noora Teerinkoski 

 

PROJEKTKOMMITTÉN

Noah Koivisto - Projektansvarig 

Filippa Ramstedt

Sofie Relander

Fanny Jonasson

Noora Teerinkoski

Emil Henriksén

Andreas Sonntag

Max Westerlund

Wilma Salo

 

PRODUKTKOMMITTÉN

Jeanette Ilmoni - Produktansvarig 

 Amanda Tidström

Jessica Jönsas

Ida Hankala

 

SPORTANSVARIG

Max Westerlund 

FOTOGRAFER

Fanny Jonasson

Noora Teerinkoski

TUTORER HÖSTEN 2023

Väljs på våren

SAKKE-ANSVARIG

Väljs igen till 2024

KURATOR 2023

Markku Suksi

Enligt stadgarna: 7 § Kurator

Till föreningens kurator väljs en person som har anknytning till den rättsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi eller som avlagt vice- eller rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Kuratorns mandatperiod är två kalenderår.

Kuratorn skall handleda styrelsen i dess arbete och har rätt att närvara vid föreningens och styrelsens möten och där yttra sig.