Kommittéer

Bakom Stadgas verksamhet finns förrutom styrelsen en hel del andra funktionärer som verkliggör all vår verksamhet. Våra funktionärsgrupper år 2020 är:

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Elsa Mäki

Emilia Rosenblad

Axel Hård af Segerstad

Nelly Karhunen

Melina Johansson

Emma Långström

Filippa Ramstedt

Robert Porthan

Ida Mariola

Jens Gräsbäck

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Robert Porthan

Isabella Storvall

Jenny Kaanela

Annika Gustafsson

Emma Långström

Filippa Ramstedt

Noora Teerinkoski

Sonja Eklund

Lotta Kallio

Elli Johansson

Minna Kangasharju

 

EVENEMANGSKOMMITTÉN

Isabella Storvall

Elsa Mäki

Minni Sonck

Sonja Eklund

Emma Sundström

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Melina Johansson - Chefredaktör

Axel Hård af Segerstad

Manda Gullberg

Emma Sundström

Nelly Karhunen

Samuel Åkerlund

Lotta Kallio

 

REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Rikhard Halmesmäki - Prepkursansvarig

Emma Långström

Filippa Ramstedt

Minni Sonck

Nina Rehnström

Monica Siimelä

Annika Gustafsson

Lotta Kallio

Manda Gullberg

Ida Mariola

Marcus Lyne

RESEKOMMITTÉN

Julius Forsblom - Reseansvarig

Tilda Pettersson

Olivia Palenius

PROJEKTKOMMITTÉN

Sofia Casagrande

Ella Stenroos

Filippa Ramstedt

PRODUKTKOMMITTÉN

Axel Hård af Segerstad

Noora Teerinkoski

SPORTANSVARIG

Klaus Lehtonen

KURATOR 2019-2020

Paula Klami-Wetterstein

Enligt stadgarna: 7 § Kurator

Till föreningens kurator väljs en person som har anknytning till den rättsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi eller som avlagt vice- eller rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Kuratorns mandatperiod är två kalenderår.

Kuratorn skall handleda styrelsen i dess arbete och har rätt att närvara vid föreningens och styrelsens möten och där yttra sig.

TUTORER

Väljs på våren