Kommittéer

Bakom Stadgas verksamhet finns förrutom styrelsen en hel del andra funktionärer som verkliggör all vår verksamhet. Våra funktionärsgrupper år 2022 är:

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Emilia Lassenius - Studieansvarig 

Victoria Granholm

Filippa Ramstedt

Emma Långström

Monica Siimelä 

Manda Gullberg

Nina Rehnström 

Johanna Bäckman 

Sonja Laitamäki 

Marcus Lyne 

Albert Mattsson 

Emil Henriksén 

Ida Sundell 

Ellen Åberg 

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Max Westerlund - Årsfestsansvarig 

Filippa Ramstedt 

Nelly Karhunen

Noora Teerinkoski

Emma Långström

Monica Siimelä 

Reetta Lappalainen 

Sofia Haapala

Urho Saarinen 

 

 

 

EVENEMANGSKOMMITTÉN

Sofie Relander - Evenemangsansvarig 

Ida Sundell 

Ida Hankala 

Kaisa Teerimäki 

Wilma Salo 

Akseli Roos 

Sofia Haapala 

Hanna Pääjärvi 

Erica Snårbacka

 

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Matilda Rosling - Chefredaktör

Manda Gullberg

Victoria Granholm

Wilma Salo

Johanna Bäckman

Filippa Ramstedt

 

REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Matilda Panula - Prepkursansvarig

Victoria Granholm

Emma Långström

Filippa Ramstedt

Monica Siimelä

Ellen Åberg

Johanna Bäckman

Sonja Laitamäki

Samarbetskommittén

Henri Ylikoski - Samarbetsansvarig 

Ida Sundell

Noora Teerinkoski 

 

PROJEKTKOMMITTÉN

Max Westerlund - Projektansvarig 

Nelly Karhunen

Filippa Ramstedt 

Urho Saarinen 

Noora Teerinkoski

PRODUKTKOMMITTÉN

Matilda Panula - Produktansvarig 

Nelly Karhunen 

Filippa Ramstedt

Erica Snårbacka

Emma Långström

Marcus Lyne 

SPORTANSVARIG

Urho Saarinen 

KURATOR 2019-2020

Birgitta Wahlberg

Enligt stadgarna: 7 § Kurator

Till föreningens kurator väljs en person som har anknytning till den rättsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi eller som avlagt vice- eller rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Kuratorns mandatperiod är två kalenderår.

Kuratorn skall handleda styrelsen i dess arbete och har rätt att närvara vid föreningens och styrelsens möten och där yttra sig.

TUTORER HÖSTEN 2022

Sonja Laitamäki

Wilma Salo

Henri Ylikoski

SAKKE-ANSVARIG

Filippa Ramstedt