Stadga Sport

 

 

Stadgas motionsverksamhet består för tillfället av spelturer som ordnas en gång i veckan. I utrymmet finns möjlighet att spela bl.a. sähly, korgboll, volleyboll och futsal. All information om spelturerna hittas i Stadga Sport Facebook-gruppen. Alla är välkomna med och man behöver inte vara ett proffs för att komma och spela. Stadga har också klubbor som man får låna.

Stadga brukar också delta i mixed sählyturnering varje vår. Om man vill börja spela regelbundet måste Campus Sport avgiften vara betald.

Om du har frågor gällande motionsverksamheten, kan du vända dig till Facebook-gruppen Stadga Sport , där du hittar mer information om föreningens motionsverksamhet.

OBS! Det kan komma ändringar i spelturernas tider. Ändringarna informeras i Stadgas veckomejl eller i Facebook-gruppen.