PREPKURS

Om utbildningen

Åbo Akademi har beviljats utbildningsrätt till ett fullskaligt juristprogram. Sökande till utbildningslinjen år 2023 antas därmed till utbildningsprogrammet för (både) rättsnotarie och juris magister.

Urvalsprovet

Till utbildningsprogrammet i juridik antas man antingen på basis av studentexamensbetyg eller på basis av urvalsprov. Till utbildningen antas 20 sökande, varav 8 (40%) på basis av studentexamensbetyg och 12 (60%) på basis av urvalsprov. År 2021 sökte 355 personer till utbildningslinjen och 7% av de sökande antogs. Utbildningsprogrammet i juridik deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov den 5.6.2023. För sökande till utbildningsprogrammet i juridik består provet av en gemensam A-del och en juridisk B-del, som baserar sig på inträdeslitteraturen som publiceras 8.5.2023 på Åbo Akademis sidor. Den juridiska delen av provet står för 70% av totalpoängen, varför prepkursen huvudsakligen kommer fokusera på denna del.

Vad kan prepkursen erbjuda dig?

Prepkursen ger dig de optimala förutsättningarna för att lyckas i urvalsprovet. Vi förbereder dig huvudsakligen för den juridiska delen av urvalsprovet, men genom föreläsningar, uppgifter och simulerade inträdesprov kommer du även få verktyg för att klara den allmänna delen. Prepkursen är således mångsidig och heltäckande.

Utöver att lära sig och behärska stoffet är den mentala biten minst lika viktig. Inträdesvåren kräver mycket hårt arbete. Att upprätthålla orken och goda rutiner är därför ytterst viktigt för att kunna prestera väl när det verkligen gäller. Prepkursens mentorer kommer att finnas som stöd under prepkursen, svarar på alla dina frågor och delar med sig av sina bästa lästips. Utöver det, kommer vi under prepkursen satsa på motivation, stresshantering och effektiv tidsanvändning. 

 

Prepkursen 

Pris: 500€

Early Bird rabatt: (13.2-28.2.2023) - 420€

 

Vad ingår i prepkursen?

 • Juridiskt infopaket
 • Prepkursmapp och övningsuppgifter 
 • Föreläsningar om den juridiska urvalsprovslitteraturen 
 • Föreläsning om den allmänna delen i urvalsprovet 
 • Mentorer
 • Mentorsträffar
 • Study Workshops 
 • Simulerade inträdesprov 2st
 • Motivationsföreläsning 
 • Föreläsning med alumnföreningen Laga Kraft r.f. 
 • Sitz och annat kvällsprogram 
 • Avslutande tillfälle 

 

Prepkursmappen och övningsuppgifter 

Pris: 90€

 

Simulerade inträdesprov 

Pris: ett prov 60€ eller två prov 100€

 

Information gällande de olika delarna: 

 

Juridiskt infopaket

Ett förberedande verktyg inför själva inträdesläsandet. Paketet skickas till dig redan före inträdesmaterialet publiceras och ger dig en bättre helhetsbild samt hjälper dig att förstå det juridiska material du senare ska behärska. Helheter som kommer behandlas är bland annat rättssystem, juridiskt språk, rättskällor och juridisk svarsteknik med övningsuppgifter.  

 

Prepkursmapp och övningsuppgifter 

Prepkursmappen består av en utförligt skriven sammanfattning av inträdesmaterialet, samt på inträdesmaterialet baserade mångsidiga övningsuppgifter med facit. Övningsuppgifterna kan du göra i din egen takt och finns till som stöd för inlärningen.

 

Prepkursmapp del A - Allmän del (inriktad på urvalsprovets allmänna del)

Prepkursmapp del B - Juridisk del (baserad på inträdeslitteraturen)

Prepkursmapp del C - Övningsuppgifter (både för A-del och B-del)

 

Föreläsningar

Föreläsningar hålls till stor del av våra studerande. Föreläsningarna kommer behandla väsentliga delar av urvalsprovslitteraturen och hjälper dig att förstå och behärska det juridiska materialet. 

 

Föreläsning om den allmänna delen

Den allmänna delens föreläsning förbereder dig för urvalsprovets allmänna A-del genom föreläsningar och uppgifter. Under tillfället går vi även igenom strategier för att lyckas i den allmänna delen. 

 

Mentorer 

Under prepkursen fungerar juridiskstuderande som mentorer och finns till för att hjälpa och svara på frågor! 

 

Mentorsträffar  

Under mentorsträffarna får du lösa uppgifter baserade på förhandsmaterialet i mindre grupper samt diskutera det vi gått igenom under föreläsningarna. Genom inlämningsuppgifter får du även på egen hand arbeta med materialet och tillsammans med mentorerna gå igenom svaren. Problembaserad inlärning i högsta grad! 

 

Study workshop 

Vissa gillar att läsa ensam medan andra får mera ut av att läsa tillsammans. Dessa frivilliga workshops är till för dig som vill ha ytterligare stöd med läsandet. 

 

Simulerade inträdesprov 

De simulerade inträdesproven (2 stycken) förbereder dig för den riktiga provsituationen på bästa sätt. Provet består, liksom det riktiga urvalsprovet, av en allmän A-del och en juridisk B-del. Under den gemensamma genomgången av svaren kommer vi gå igenom facit, de vanligaste felen och vad man ska tänka på. 

 

 

 

 

INFORMATIONSTILLFÄLLE OM PREPKURSEN

Har du frågor om prepkursen eller vill veta mer? Torsdagen den 23.2.2023 klockan 18.00 ordnar vi ett informationstillfälle om prepkursen via Zoom. Under informationstillfället berättar vi mera om prepkursen och urvalsprovet samt svarar på frågor. 

Anmäl dig till informationstillfället genom att skicka ett mail till prepkurs[at]stadga.fi så skickar vi Zoom-länken till dig.

Anmälningstid: 13.2-23.4.2023 

Anmälan till Stadgas prepkurs öppnar den 13.2.2023 klockan 12.00. Läs noggrant igenom instruktionerna för anmälan. Observera att det finns ett begränsat antal platser till prepkursen och platserna fylls i anmälningsordning.

Anmälan görs via e-post till prepkurs[at]stadga.fi. Ange i e-post meddelandet ditt namn, adress, telefonnummer samt till vilken eller vilka delar du anmäler dig till. Observera att anmälan är bindande. Annullering av anmälan kan göras endast på grund av vägande skäl inom 14 dagar från tidpunkten för anmälan.  

Du får ett bekräftelsemail när din anmälan till prepkursen blivit bekräftad.

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta prepkursansvariga Jeanette Ilmoni på prepkurs[at]stadga.fi.

 

Följ oss på Instagram @stadgaprepkurs för mera uppdateringar om prepkursen!

 

Behöver du hjälp att hitta boende?

Kontakta vice-prepkursansvariga Alina Östergård gällande frågor om boende under prepkursen alina.ostergard@abo.fi

 

Ämnesföreningen Stadga r.f. förbehåller sig rätten till ändringar

Åbo Akademi medverkar inte i arrangerandet av prepkursen.

 

Lämna ett svar