PREPKURS

PREPKURS

3-16.5.2021

I år kan du bli antagen till Åbo akademis rättsnotarieutbildning antingen på basis av ditt studentexamensbetyg eller genom Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Målet med Stadgas prepkurs är att förbereda dig inför framtida juridikstudier samt ge dig verktyg inför Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Genom att gå Stadgas prepkurs kommer du framför allt att få provsmaka på juridik och lära dig grundläggande juridiska färdigheter som du kommer att ha nytta av i dina framtida studier. 

År 2021 erbjuder vi alltså en kurs som ger dig möjligheten att på förhand bekanta dig med livet som juridikstuderande och maximera dina chanser för att bli antagen genom inträdesprovet. 

 

DEL 1

INLEDNING TILL JURIDIK 

 

Prepkursens första del ger dig förberedelser inför juridiska studier och en inledning till juridiskt tänkande. Du får alltså riskfritt bekanta dig med den juridiska världen på ett sätt som kommer gynna dig i såväl dina universitetsstudier som på fritiden.

Det rekommenderas att gå del 1 om du ämnar att studera juridik, är intresserad av ämnet eller vill lära dig juridiska grundfärdigheter. 

 

VAD?

• Finlands rättssystem 

• Civil- och handelsrätt

• Rättsfall och svarsteknik 

• Källor och databaser 

• Juridiskt språk 

 

HUR?

• Föreläsningar 

• Mentorsgrupper 

• Prepkursmapp 

• Feedback och studietips 

DEL 2 

FÖRBEREDELSER INFÖR INTRÄDESPROVET 

 

Den andra delen kommer ge dig en introduktion till och överblick av inträdesprovet. Delen är även riktad åt de som inte ämnar delta i första delen, men vill förbereda sig inför Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Vi kommer ge dig verktyg inför provtillfället i form av bl.a. strategier, stresshantering och tidsanvändning.

Det rekommenderas att gå båda delarna för att säkerställa just din studieplats och förenkla övergången till universitetsstudier. 

 

VAD?

• Introduktion till inträdesprovet 

• Råd om tidsanvändning 

• Stresshantering 

 

HUR?

• Föreläsningar

• Mentorsträff 

• Strategier och andra verktyg 

• Övningsuppgifter och feedback 

 

Prepkursen kommer att ordnas på distans den 3-16.5.2021 och anmälan är öppen 15.2-31.3. Anmäl dig före den 28.2 och få prepkursen till ett förmånligt Early Bird pris! De 20 första som anmäler sig kommer dessutom att få en goodiebag! Anmälan görs till Stadgas sekreterare via e-post: prepkurs@stadga.fi 

I mejlet bör du skriva ditt namn, adress och vad du köper. 

 

Priserna för årets prepkurs: 

Prepkursen i sin helhet: 300€

Endast del 1: 275€

Endast del 2: 70€

Early Bird pris före den 28.2:  270€ 

Fysisk prepkursmapp: 35€

Elektronisk prepkursmapp: 25€ 

 

Sista betalningsdagen är 9.4.2021 och anmälan blir bindande när du betalat in summan på Stadgas konto. Om någon annan betalar för din del ska den personen komma ihåg att i samband med betalningen nämna för vems del betalningen sker.

 

Betalningsinformation: 

IBAN: FI0340558220030760

Mottagare: Ämnesföreningen Stadga r.f. 

Referensnummer: 20161 

 

Vid eventuella frågor, kontakta Victoria Granholm: prepkurs@stadga.fi

 

 

 

Kommentera