PREPKURS

Om utbildningen

Rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi är en treårig utbildningslinje som från och med hösten 2023 utökas med en tvåårig magisterutbildning i juridik. Eftersom Åbo Akademi då kommer erbjuda fullskalig juristutbildning (3+2 år) kommer man smidigt efter avklarad rättsnotarieexamen kunna fortsätta med magisterexamen.

Urvalsprovet

Till rättsnotarieutbildningen antas man antingen på basis av studentexamensbetyg eller på basis av urvalsprov. Till utbildningen antas 20 sökande varav 8 (40 %) antas på basis av studentexamen och 12 (60 %) på basis av urvalsprov. År 2021 sökte 355 personer till utbildningslinjen och 7 % av de sökande antogs. Rättsnotarieutbildningen deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov den 6.6.2022. För sökande till rättsnotarieutbildningen består provet av en gemensam A-del och en juridisk B-del, vilken baseras på inträdeslitteraturen som publiceras den 2.5.2022. Den juridiska delen av provet står för 70 % av totalpoängen, varför prepkursen huvudsakligen kommer fokusera på denna del. 

Vad kan prepkursen erbjuda dig?

Stadgas prepkurs förbereder dig huvudsakligen för den juridiska delen av urvalsprovet, men genom föreläsningar, uppgifter och simulerade inträdesprov kommer du även få verktyg för att klara den allmänna delen. Prepkursen är således mångsidig och heltäckande.

Utöver att lära sig och behärska stoffet är den mentala biten minst lika viktig. Att upprätthålla orken och goda rutiner är ytterst viktigt för att kunna prestera väl när det verkligen gäller. Våra mentorer kommer att finnas som stöd under prepkursen, svarar på alla dina frågor och delar med sig av sina bästa lästips. Utöver det, kommer vi under prepkursen satsa på motivation, stresshantering och effektiv tidsanvändning.

PREMIUMPAKETET

Det mest omfattande och djupgående paketet för dig som vill optimera dina chanser att bli antagen. Genom den här versionen får du samtidigt testa på studielivet och uppleva Stadgas unika gemenskap. Passar speciellt bra för förstagångssökanden eftersom denna version förser dig med optimal vägledning i ditt läsande. Passa på att redan nu lära känna dina framtida studiekamrater!

✓ Materialpaket

Introduktionsföreläsning i ämnet med Laga Kraft r.f.

Inledande föreläsningar i juridik

Motivationsföreläsning

 Mentorsgrupper

Personlig mentor

 Q&A Forum

Study workshops

Simulerade inträdesprov (2 stycken)

Sitz och annat kvällsprogram

Avslutande brunch och feedbacktillfälle

 

Pris: 490 euro

DISTANSPAKETET

Distansversionen är för dig som inte har möjlighet att fysiskt komma till Åbo och som på en kortare tid vill få en generell överblick av urvalsprovet och juridikstudier. Genom onlineträffar och distansföreläsningar vägleder vi dig till strålande provresultat. Distanskursen är till sin struktur intensivare samt mera avskalad än premiumversionen och passar till exempel dig som redan besitter juridisk baskunskap. 

Materialpaket

Föreläsningar

Mentorsgrupper

 Q&A Forum

Simulerade inträdesprov (2 stycken)

 

Pris: 370 euro

MATERIAL

Genom detta alternativ kan du själv välja vilka delar av prepkursen som just du behöver för din inlärning. Materialpaketet består av ett juridiskt infopaket samt prepkursmappen, vilken består av en utförligt skriven sammanfattning av inträdesmaterialet inklusive på inträdesmaterialet baserade mångsidiga övningsuppgifter med facit. De simulerade inträdesproven förbereder dig inför den provsituationen och ger dig en ypperlig möjlighet att testa ditt kunnande. Proven kan skrivas antingen på distans eller på plats i Åbo. Det är värt att observera att detta inte i sig är en prepkurshelhet, utan du får endast materialet.

 Materialpaket

Simulerade inträdesprov 

 

Materialpaket: 90 euro

Simulerade inträdesprov:
60 euro / 1 prov eller 100 euro / 2 prov

 

INFORMATIONSTILLFÄLLE OM PREPKURSEN

 

Har du frågor om prepkursen eller vill veta mera? Den 24.2.2022 klockan 18:00 kommer vi att ordna ett separat infotillfälle om prepkursen via Zoom. Under infotillfället berättar vi mera om prepkursen och urvalsprovet. Vi kommer även hålla en tävling med pris för vinnaren och naturligtvis besvara alla era frågor!

Anmäl dig till infotillfället genom att skicka ett mail till prepkurs[at]stadga.fi så skickar vi Zoom-länken till dig.

ANMÄLNINGSINFORMATION

Anmälningstid: 14.2.2022 - 24.4.2022

Anmälan till Stadgas prepkurs öppnar den 14.2 klockan 12.00. Läs noggrant igenom instruktionerna för anmälan. Observera att det finns ett begränsat antal platser till prepkursen och platserna fylls i anmälningsordning.

Anmälan görs via e-post till prepkurs[at]stadga.fi. Ange i e-post meddelandet ditt namn, adress, telefonnummer samt till vilken eller vilka delar du anmäler dig till. Observera att anmälan är bindande. Annullering av anmälan kan göras endast på grund av vägande skäl inom 14 dagar från tidpunkten för anmälan. 

Du får ett bekräftelsemail när din anmälan till prepkursen blivit bekräftad.

Vid frågor, tveka inte att kontakta prepkursansvariga Matilda Panula på prepkurs[at]stadga.fi. 
Följ oss på Instagram @stadgaprepkurs för mera uppdateringar om prepkursen! 

Ämnesföreningen Stadga r.f förbehåller sig rätten till ändringar.  

Åbo Akademi medverkar inte i arrangerandet av prepkursen. 

 

Lämna ett svar