Okategoriserade,  Yleinen

Åbo Akademi ansöker om magisterexamensrätt i juridik

 

Den 17.12.2019 fattade Åbo Akademis styrelse ett beslut om att framföra en ansökan om juris magisterexamensrätt. Ärendet förs nu vidare till Utbildnings- och kulturministeriet som beslutar om examensrättens beviljande. Planen är att magisterstudierna kunde inledas tidigast terminen 2021–2022.

Åbo Akademi och framför allt rättsvetenskaperna samt vi i Stadga har under hela 2000-talet haft som målsättning att en fullskalig svenskspråkig juristutbildning kunde erbjudas i Åbo. Åbo Akademis storsatsning gläder därmed oss stadgeiter, som i nuvarande situation är de enda i hela landet som inte garanteras automatiskt magisterexamensplats i och med antagning till en juridisk utbildning.

Genom en magisterexamensrätt kan studerande fokusera på det väsentliga, det vill säga att studera juridik på ett och samma ställe, på svenska och i den bästa studiemiljön som finns. Studerandegallupar som Stadga har utfört påvisar att studerande väljer Åbo Akademi, eftersom de vill studera juridik på svenska i Åbo. Nu vill Åbo Akademi svara på denna efterfrågan genom en magisterexamensrätt, vilket ur ett studerandeperspektiv är ytterst välkommet. Rättsvetenskaperna och Stadga är kända på campus för sin otroligt starka gemenskap i vårt hem på Gezeliusgatan 2 i Domvillan. För att kunna utveckla verksamheten ytterligare är examensrätten ett perfekt nästa steg.

Vi ser framemot att följa med ansökningsprocessen till Utbildnings- och kulturministeriet och önskar givetvis ett beslut om beviljande av examensrätt. Vi hoppas att Stadga på hösten 2021 får ta emot sina första studerande som kan avlägga hela juristutbildningen på svenska vid Åbo Akademi.

 

Akademiska kommittén för Ämnesföreningen Stadga r.f.

 

Kontakt:

studie@stadga.fi

styrelsen@stadga.fi

 

Ämnesföreningen Stadga r.f. är en ämnesförening för juris studerande vid Åbo Akademi samt för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi, vilka bedriver studier för juris magisterexamen. Föreningens syfte är att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi, att fungera som intresseorganisation för föreningens medlemmar samt att befrämja medlemmarnas yrkesfärdigheter.

 

 

 

Lämna ett svar