Okategoriserade

Dags för Kårval!

Igår (30.11) började förhandsröstningen inför Kårvalet, visst ska du rösta? Kanske ni redan stött på kandidaternas kampanjer på campus? Vet du vad Kårvalet är? Vad är det vi egentligen väljer?

Vartannat år röstar alla medlemmar i ÅAS (Åbo Akademis Studentkår) i Kårvalet. Jag vill påminna er, speciellt gulisarna, att ÅAS, alltså Åbo Akademis Studentkåren, inte skall blandas ihop med Åbo Akademi. Det är två skilda organisationer, som har ett tätt samarbete. ÅAS viktigaste uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen och möjlighet att studera.

För att förtydliga detta, har jag nedan citerat inledningen i ÅAS stadgan:

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om införande av universitetslagen (559/2009). ÅAS verkar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS har ca 5000 medlemmar.

Det vi gemensamt nu väljer i Kårvalet, är 25 fullmäktigeledamöter som under de följande två åren kommer att bestämma över Studentkåren. Fullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ, och det är i fullmäktige som man får möjlighet att påverka Studentkårens och studerandenas framtid. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att välja samt ge befogenheter åt ÅAS styrelse, som även består av studeranden.

Fullmäktige är även det organ som väljer studeranderepresentanter (studrep.) till Åbo Akademis diverse nämnder och organ, tex. till fakultetsråden, universitetkollegiet, styrelsen, samt rättsskyddsnämnden. Fullmäktige säkerställer att studerandenas röster blir hörda där de bör höras.

Fullmäktige består av grupperingar, som alla representerar olika ideologier. De flesta grupperingarna är politiskt bundna, men de finns även en politisk obunden gruppering. Du kan bekanta dig med de olika grupperingarna på studentkårens hemsidor, samt på Facebook.

Alla studeranden vid ÅA har rösträtt. Röstningen påbörjas med en förhandsröstning den 30.11-3.11, och de egentliga valdagarna är 7-8.11. Röstningen sker elektroniskt, och länken finns publicerad på sidan: https://karval.studentkaren.fi

Via länken hittar du en kandidatlista, samt ett kandidattest. Gå gärna in på kandidatmaskinen för att se vem som skulle vara en passande kandidat just för dig. Du hittar även ytterligare information om valet under länken, så jag rekommenderar varmt att du går in och kollar! I år har vi en Rättsnotarie som ställer upp i valet för De Rättvisa (den politisk obundna grupperingen), nämligen Ada Selänniemi. Lycka till i valet Ada!

Via följande länk hittar du bland annat mera information om ÅAS, styrelsen, fullmäktige, samt aktuella händelser i Studentkåren: https://www.studentkaren.fi.

Fastän du inte just i år ställt upp i Kårvalet, uppmuntrat jag er alla att söka till diverse studeranderepresentant uppdrag som söks året runt. Det finns alltid en post att fylla! Dessutom ger ett studrep. uppdrag ypperliga meriter för dig som är intresserad av fullmäktigeledamot-arbete i framtiden. Vilket jag varmt kan rekommendera! Det har varit ett par otroligt lärorika år, och jag skulle när som helst göra om det!

Ifall du har någonting du funderar över gällande ÅAS (eller ÅA) och hur just du t.ex. kan aktivera dig inom Studentkåren, ger jag gärna tips och råd! Fastän jag lämnat ÅA för att slutföra min examen på TY, kommer ÅA och ÅAS alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta.

Det går lättast att kontakta mig via e-post (daniela.karlsson@elisanet.fi), men även via Facebook passar utmärkt.

Ha en skön höst!
Puss & Kram

Daniela

Daniela Karlsson
Fullmäktigeledamot 2016–2017 (De Rättvisa)
Studerande representant i Fakultetsrådet för Samhällsvetenskaper och Ekonomi vid Åbo Akademi 2015-2016
Studerande representant i rättsskyddsnämnden vid Åbo Akademi 2016
Stadgas Ordförande 2014

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar