Okategoriserade

Presentation av styrelseposterna- Ordförande

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Först ut är givetvis ordförande! Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

 

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?

Till ordförandes uppgifter hör att hålla i trådarna för styrelsens och föreningens verksamhet, och se till att allt rullar på enligt planerat. Ordförande sammankallar och leder både styrelse- och föreningsmöten. Som ordförande är man Stadgas huvudsakliga ansikte utåt, och bär därför huvudansvaret för samarbetet och kontakten med samarbetspartners och vänföreningar samt att representera föreningen på diverse evenemang. Att skicka e-post skulle jag våga påstå att är varje ordförandes dagliga sysselsättning. En annan viktig uppgift är att representera Stadga i Juristförbundets studerandeutskott (OVK). I OVK sitter årets och förra årets ordförande från alla juridiska ämnesföreningar. OVK sammanträder ca. en gång i månaden, och jobbar tillsammans med intressebevakning som berör alla juridikstuderande i Finland.

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?

I år har jag som ordförande haft hand om den akademiska kommittén, men tanken är att om vi väljer en studieansvarig så skulle akademiska kommittén förflyttas till den posten.

Vad är det mest utmanande med din post?

Som ordförande har man konstant många bollar i luften. Så de mest utmanande är att hålla reda på och hålla koll på allt, man måste konstant ha en bra helhetsbild av styrelsens och föreningens verksamhet.

Vad är mest givande med din post?

Att man har alla möjligheter att utveckla sig själv och föreningen. Efter ett år som ordförande besitter man kunskap och färdigheter man inte lär sig i bibban. Jag har t.ex. lärt mej massor om ledarskap, om att tala inför grupp och blivit mer insatt i högskolepolitik. Det bästa är nog ändå alla nya vänner och det sociala nätverket man utvecklar under året. Ett stort plus är även alla evenemang man får gå på, särskilt alla årsfester (och många årsfester = många sillisar!).

Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?

Jag hoppas att min efterträdare verkligen vill vara ordförande och har en brinnande iver för att arbeta hårt för att utveckla Stadga. Jag hoppas att nästa ordförande har en positiv inställning och uppmuntrar och stöttar resten av styrelsen. Som ordförande krävs bra sociala kunskaper. Man måste kunna tala inför folk, kunna komma överens med olika personer och vara öppen för att träffa nya människor. En bra ordförande måste kunna delegera uppgifter, kunna ge och ta emot feedback (både positiv och negativ) och vara bra på att kommunicera. Bra stresshanteringsförmåga är absolut nödvändig, eftersom man som ordförande konstant har många järn i elden i kombination med att man måste kunna hålla sej lugn i de mest oväntade situationerna som uppkommer längsmed året. Som ordförande måste man också vara villig att ge mycket av sin tid åt Stadga, styrelsearbetet och representation på evenemang är tidskrävande! Sist men inte minst hoppas jag på att nästa ordförande vågar bryta mönster och prova på nya lösningar som för föreningen framåt.

Behövs förkunskaper?

Tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet, och särskilt av Stadgas verksamhet är absolut att rekommendera. Jag hade själv inte suttit i Stadgas styrelse innan jag blev ordförande, men det att jag hade varit väldigt aktiv inom Stadga och kände till verksamheten bra underlättade nog mitt arbete otroligt mycket.

Favoritminne från stysseåret?

Det har hänt så otroligt mycket roligt och bra under året, så det är svårt att välja ett minne. Men jag måste kanske säga den sjukt bra filisen på vår egen sillis då jag insåg att vi lyckats ordna en så lyckad årsfestvecka, årsfest och sillis (legenden säger att jag kanske fällde en liten lyckotår bakom mina oikkaribrillor).

IMG_6287

 

 

Lämna ett svar