Okategoriserade

Presentation av styrelseposterna- Exkursionsansvarig

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Idag är det dags för Nina Roos att berätta om exkursionsansvariges uppgifter. Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?

Under styrelseåret har det varit på mitt ansvar att organisera en stor och en liten utomlandsexkursion, samt en gulisexkursion till Helsingfors. Dessutom har jag ansvarat över den juridiska rådgivningen som vi ordnar i samarbete med Luckan och även fungerat som huvudansvarig för den reviderade sångboken.

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?
Enligt styrelsens förslag skulle det istället för exkursionsansvarig väljas en studieansvarig. I år har all intressebevakning och alla studierelaterade evenemang och seminarier fallit på ordförande, eftersom ordförande haft hand om akademiska kommittén. Styrelsen anser att det borde finnas en post som har som uppgift att ta hand om studierelaterade ärenden samt evenemang. Därför föreslår vi att studieansvarige skulle ta hand om den akademiska kommittén, och skulle därmed ta hand om den akademiska verksamheten. Till studieansvariges ansvarsområde skulle alltså höra studierelaterade exkursioner både inrikes- och utomlands, seminarier, och övriga tillställningar som t.ex. graduation party. Lilla och stora exkun skulle alltså också ordnas av studieansvarige, som skulle ha hjälp av resekommittén. Utöver detta skulle studieansvariga även tillsammans med ordförande bedriva intressebevakning för stadgeiternas bästa. Den slutliga uppgiftsfördelningen är förstås upp till nästa styrelse, men nuvarande styrelse skulle föreslå att huvudansvaret för alumniverksamheten fortfarande skulle vara på ordförande. Styrelsen skulle även föreslå att rättshjälpen vid Luckan skulle flyttas till en annan post, vårt förslag är sekreteraren. Vi anser att studieansvariges uppgifter skulle bilda en logisk helhet, och samtidigt jämna ut uppgiftsfördelningen i styrelsen.

Vad är det mest utmanande med din post?
Personligen tycker jag att det är svårast att hitta fungerande resemål som har intressanta besöksmål och ett passligt datum. Efter att man har slagit fast datumen och fått flyg och hostell bokat brukar allt rulla på ganska smärtfritt.

IMG_6425

Vad är mest givande med din post?
Det är alltid givande att se hur ett projekt man planerat länge blir till något konkret, var det sen i form av en exkursion, studiebesök eller sångbok. Juridiska rådgivningen överraskat mig också med hur intressant och givande det har faktiskt varit att ordna.

Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?
För att klara av sina uppdrag ska man ju såklart vara samvetsgrann, organiserad och färdig att representera ämnesföreningen. Att ordna exkursioner för en grupp människor förutsätter att man kan fungera som gruppledare, ta initiativ då det behövs och hålla tidtabeller.

rolloårsfest

 

Behövs förkunskaper?
Förkunskaper behövs inte för att fungera som exkursionsansvarig, men det underlättar ens arbete ifall man har erfarenhet av att ordna resor tidigare. Sen så tycker jag nog att det alltid är positivt ifall man har varit på Stadgas exkursioner själv och vet hur tidigare exkun har sett ut. Då vet man vad som har fungerat och var det finns rum för förbättringar.

Favoritminne från stysseåret?
Årets höjdpunkter har definitivt varit alla årsfesterna som man fått delta i, samt exkursionerna. För att välja ett minne så är det säkert från Stora exkun till Amsterdam då vi fick delta i firandet av King´s day.  Hela den dagen var i sig en fin upplevelse, och det kändes extrabra att något man hade planerat på så länge faktiskt blev verkligt.

Amsterdamexku

 

Lämna ett svar