Okategoriserade

ÄR DU OCKSÅ MED I STADGAS KOMMITTÉER NÄSTA ÅR?

 

Är du intresserad av att aktivt delta i Stadgas verksamhet nästa år, men inte riktigt har koll på vad kommittéarbetet går ut på? Nedan kan du läsa en kort beskrivning av vad de olika kommittéerna har för uppgifter. Om du fortfarande har frågor svarar alla i styrelsen mer än gärna på alla dina funderingar.

Kommittémedlemmarna kommer att fastställas på Stadgas decembermöte som i år ordnas den 17.12 kl. 18 i Domvillan. Intresseanmälan för kommittéerna kan göras på förhand genom att fylla i ditt namn under alla de kommittér du är intresserad av i följande dokument:

DU KAN ANMÄLA DIG TILL KOMMITTÉRNA GENOM ATT KLICKA HÄR

 

1. Akademiska kommittén

Akademiska kommitténs uppgift är att tillsammans med studieansvariga och ordförande, nästa år alltså Elsa och Emilia, ordna akademiskt program för föreningens medlemmar. Det kan vara allt från seminarier och debatter till att ordna mindre formella evenemang som Graduation Party. En viktig del av akademiska kommitténs arbete är även intressebevakningen. Akademiska kommittén deltar även i planering av föreningens alumniverksamhet, som ordförande Emilia har hand om nästa år. År 2018 ordnades ett antal seminarier, Graduation Party, en Åbo-exkursion tillsammans med ELSA Turku och ett cocktailtillfälle för våra alumner på advokatbyrå Roschier.

2. Evenemangskommittén

Evenemangskommittén hjälper evenemangsansvariga med att planera olika sorters aktiviteter samt förverkliga evenemangen. Till exempel som värd(inna) får du hjälpa till att fixa maten för sitzer eller hjälpa till i köket och med serverandet under sitzerna. Ifall du däremot gillar att delta i spelturer, kan du som idrottsansvarig hjälpa till med ordnandet av spelturerna i praktiken, samt vara med och utveckla Stadga Sport -verksamheten.

3. Redaktionskommittén

Redaktionskommittén hjälper chefredaktören, dvs. informationsansvariga med att sammanställa Stadgas medlemstidning Stadgaensium. Du kan bland annat hjälpa till med att brainstorma ideér, skriva artiklar eller fixa tidningens layout.

4. Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén hjälper sekreteraren med ordnandet av prepkursen samt rekryteringsverksamheten. Som medlem av rekryteringskommittén hjälper du till med bl.a marknadsföringen av prepkursen, att sammanställa prepkursmappen, rätta simulerade inträdesproven och hjälpa till med andra praktiska saker under prepkursveckan. Du får även besöka gymnasier och berätta om rättsnotarieutbildningen, som universiteten sedan står för.

 5. Resekommittén

Resekommitténs uppgift är att hjälpa studieansvariga med att ordna stora och lilla exkun. En stor del av arbetet består av att planera vart, när och hur exkursionerna kommer att ordnas. Dessutom hjälper kommittén studieansvariga med bl.a. marknadsföringen av exkun och anmälan.

Kommittémedlemmarna bär huvudansvaret för att fixa besöksmålen. Efter att kommittén har kollektivt beslutat vart besöken kunde ordnas, kontaktar varje kommittémedlem några besöksmål, och upprätthåller därefter kontakten fram tills själva exkun . Kommittén ska även se till att allt går smidigt under exkursionerna.

6. Årsfestkommittén

Årsfestkommitténs arbete går ut på att i samarbete med ansvarig styrelsemedlem, nästa år projektansvarige Sofia, ordna Stadgas årsfest med tillhörande sillis. Årsfestkommittén kommer också med idéer om hur årsfestveckans program kan se ut. Kommittén hjälper till med de praktiska förberedelserna när årsfesten.

7. Pulka arbetsgrupp

År 2018 deltog Stadga för andra gången med sin mini-Domvillan-pulkkan. Nu skulle det behövas ett gäng duktiga stadgeiter, som tillsammans med Sofia kan förverkliga vår pulka för Fastlaskiainen 2019 på ett minst lika bra sätt. Det är alltså frågan om ett kortare projekt där arbetsgruppen tillsammans planerar, skaffar material och bygger pulkan som de sedan tillsammans får rulla nedför backen under själva evenemanget. Önskvärt att du är endera händig eller kreativ.

Lämna ett svar