Okategoriserade

Antagningskrav till Åbo universitet

Hälsningar från studieansvariga!

Det har varit mycket tal om förnyade antagningskrav till Åbo universitet, däribland nya språk- och vitsordskraven för RN-studeranden.  Det har nu blivit bekräftat från TY:s sida att vissa ändringar i antagningen kommer att göras:

  1. Språkkravet kommer att höjas så att från år 2022 bör man ha minsta goda kunskaper i finska för att kunna bli antagen till juris magisterexamen.
  2. Vitsordet i RN-avhandlingen som krävs för att antas till juris magisterexamen fr.om. år 2020 är minst 3.
  3. Såsom tidigare kommer vitsorden och medeltal i alla kurser tas i beaktade endast om kvoten (20) fylls.

Närmare information om antagningskriterierna och om till exempel hur man kan visa tillräckliga kunskaper i finska hittar ni från TY:s hemsida. Om ni har några frågor gällande ändringar får ni gärna kontakta mig eller någon annan från styrelsen.

https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/maisterihaku

/Elsa Mäki, studieansvarig

Lämna ett svar