Okategoriserade

Stadgas kommitéer verksamhetsår 2018

Är du intresserad av att aktivt delta i Stadgas verksamhet, men inte riktigt har koll på vad kommittéarbetet går ut på? Nedan kan du läsa en kort beskrivning av vad de olika kommittéerna har för uppgifter. Om du fortfarande har frågor svara styrelsen mer än gärna på alla möjliga frågor!

Kommittémedlemmarna kommer att fastställas på Stadgas decembermöte som i år ordnas den 11.12 kl. 18.00 i Domvillan. Intresseanmälan för kommittéerna kan göras på förhand genom att fylla i ditt namn under en eller flera kommittér i följande dokument: https://docs.google.com/document/d/1JuKqg9jri6PG-wfrVdT8XwRl4IdmCpInKrv-oFKS9NQ/edit

 

1. Akademiska kommittén

Akademiska kommitténs uppgift är att tillsammans med ansvarig styrelsemedlem, nästa år studieansvarige Linda, ordna akademiskt program för föreningens medlemmar. Det kan vara allt från seminarier och debatter till att ordna mindre formella evenemang som Graduation Party. En viktig del av akademiska kommitténs arbete är intressebevakning. Akademiska kommittén deltar även i planering av föreningens alumniverksamhet, som ordförande Axel har hand om nästa år. År 2017 ordnades tre seminarier, Graduation Party, en offentligrättsdag och ett cocktailtillfälle för våra alumner. Det gjordes även en gallup gällande utexaminering, en TY-guide framställdes och viktiga ämnen som antagningsreformen och erikoistumisjakson vid TY diskuterades.

“Mitt år i akademiska kommittén har varit väldigt givande. Det har varit skitkul att få planera och ordna olika evenemang åt både alumner och aktiva studeranden”- Pamela Manninen

IMG_6648

2. Evenemangskommittén

Evenemangskommittén hjälper evenemangsansvariga med att planera olika sorters aktiviteter samt förverkliga evenemangen. Till exempel som värd(inna) får du hjälpa till att fixa maten för sitzer eller hjälpa till i köket och med serverandet under sitzerna. Ifall du däremot gillar att delta i spelturer, kan du som idrottsansvarig hjälpa till med ordnandet av spelturerna i praktiken, samt vara med och utveckla Stadga Sport -verksamheten.

’’I evenemangskommittén har man alltid roligt och det är belönande att se hur kiva sitz man har lyckats åstadkomma med sina vänner. Ps. Sitzreglerna gäller ej kökspersonalen 😉’’ – Ada Öhman

 

3. Redaktionskommittén

Redaktionskommittén hjälper chefredaktören med att sammanställa Stadgas medlemstidning Stadgaensium. Du kan bland annat hjälpa till med att brainstorma ideér, skriva artiklar eller fixa tidningens layout.

4. Rekryteringskommittén

Rekryteringskommittén hjälper sekreteraren med ordnandet av prepkursen samt rekryteringsverksamheten. Som medlem av rekryteringskommittén hjälper du till med bl.a marknadsföringen av prepkursen, att sammanställa prepkursmappen, rätta simun och hjälpa till med andra praktiska saker under prepkursveckan. I mån av möjlighet kan du även besöka gymnasier och berätta om rättsnotarieutbildningen.

“Rekryteringskommittéverksamheten är väldigt givande, främst för att det gav mig en känsla av att ha gjort något betydelsefullt och hjälpt människor.” – Rufus Nordman

Amsterdamexku

 

 5. Resekommittén

Resekommitténs uppgift är att hjälpa studieansvariga med att ordna stora och lilla exkun. En stor del av arbetet består av att planera vart, när och hur exkursionerna kommer att ordnas. Dessutom hjälper kommittén studieansvariga med bl.a. marknadsföringen av exkun och anmälan.

Kommittémedlemmarna bär huvudansvaret för att fixa besöksmålen. Efter att kommittén har kollektivt beslutat vart besöken kunde ordnas, kontaktar varje kommittémedlem några besöksmål, och upprätthåller därefter kontakten fram tills själva exkun . Kommittén ska även se till att allt går smidigt under exkursionerna.

 

6. Årsfestkommittén

Årsfestkommitténs arbete går ut på att i samarbete med ansvarig styrelsemedlem, nästa år projektansvarige Robert, ordna Stadgas årsfest med tillhörande sillis. Årsfestkommittén kommer också med idéer om hur årsfestveckans program kan se ut. Kommittén hjälper till med de praktiska förberedelserna när årsfesten närmar sig och söker sponsorer under året.

“Arbetet i årsfestkommittén har varit både roligt och givande. Tack vare god planering och flitiga kommittémedlemmar var det inget problem att uppnå ett gott slutresultat.” – Gustaf Lindbäck

 

7. Pulka arbetsgrupp

År 2017 deltog Stadga första gången någonsin i Fastlaskiainen med sin alldeles egna pulka, som var en lagbok på hjul. Nu skulle det behövas ett gäng duktiga stadgeiter, som tillsammans med Robert kan förverkliga vår pulka för Fastlaskiainen 2018 som infaller den 13 februari. Det är alltså frågan om ett kortare projekt där arbetsgruppen tillsammans planerar, skaffar material och bygger pulkan som de sedan tillsammans får rulla nedför backen under själva evenemanget. Önskvärt att du är endera händig eller kreativ.

 

IMG_4195

Lämna ett svar