Översikt

September

 • 2.9 Juristförbundets gulisinfo + halarprövning
 • 3.9 Finding fuksi
 • 4.9 Gulisintagning tillsammans med SF-klubben | Anmälan: ?
 • 6.9 Borenius guliskryssning i Helsingfors | Anmälan: 30.8 kl. 12 till styrelsen@stadga.fi
 • 9.9 Pizza och spelkväll i Domvillan
 • 10.9 How to study?
 • 11.9 Back 2 School med SF, KK, MK
 • 12.9 Gulissitz | (gulisar anmäler sig på Juristförbundets gulisinfo den 2.9) 
 • 17.9 Gulisexkursion till Helsingfors | Anmälan: 2.9 kl. 12 till styrelsen@stadga.fi
 • 18-22.9 Stadga goes S:t Petersburg | Anmälan: 2.9 kl. 9.00 i Gados nedre aula
 • 28.9 Sitz | Anmälan: ?

Oktober

 • 9.10 Rikosoikeusseminarium
 • 12.10: Bastukväll | Anmälan: 7.10 kl. 12
 • 13.10: Brunch i Domvillan | Anmälan: 7.10 kl. 13
 • 14.10: Besök till Ernst & Youngs kontor i Åbo | Anmälan: 9.10 kl. 12
 • 15.10: Filmkväll på Kino Diana med Dittmar & Indrenius | Anmälan: 9.10 kl. 13
 • 16.10: Vett & Etikett + pizzakväll | Anmälan: 10.10 kl. 13
 • 17.10: Lasertag och middag med Castrén & Snellman| Anmälan: 10.10 kl. 12
 • 18.10: Pre-årsfest sitz | Anmälan 8.10 kl. 15
 • 19.10: Årsfest
 • 20.10: Sillis
 • 30.10 Stadga testar Aurabiljardi | Anmälan: 24.10 kl. 12

November

 • 5.11: Höstmötesinfo
 • 7.11: Kräftissitz
 • 14.11: Arbetsansökningsinfo med mentorerna
 • 19.11: Career Start Expo
 • 21.11: Höstmöte
 • 22.11: Sitz

December

 • 3.12: Exkursion till Helsingfors
 • 13.12: Julfest