LIV & LUST

MERKITYS

LIV & LUST-PROJEKTET

Studietiden är hektisk och pressen till att prestera kan ibland kännas överväldigande. Mental hälsa är fortfarande ett ämne som inte diskuteras i tillräckligt stor mån och därför kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga då allt inte är bra.

Syftet med Liv & Lust-projektet är att öppna dialog angående studerandes hälsa samt göra det smidigare för studerande att hitta och söka hjälp. Alla behöver hjälp någon gång i livet och genom detta projekt strävar vi efter att bryta tabut kring mental ohälsa och sänka tröskeln till att söka hjälp.

I enlighet med projektets syfte kommer vi att dela viktig information kring välmående på såväl sociala medier som nätsidan samt ordna seminarier relaterade till psykisk hälsa.

Ni får väldigt gärna delta i Liv & Lust kampanjen själva och dela inlägg samt material för att öka medvetenhet om kampanjen. Fyll mer än gärna i välmåendeblanketten nedan så att vi på basis av den kan bygga upp och ytterligare utveckla Liv & Lust-projektet.

VÄLMÅENDEBLANKETT

https://forms.gle/SyFNoJy4QqiDsYmi9

Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tiden att fylla i blanketten så att vi kan kartlägga hur situationen ser ut bland studerande just nu och jobba vidare därifrån.

HJÄLP

Studiepsykologer

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/ma-bra/studiepsykologen/ 

Studenthälsan

https://www.yths.fi/sv/servicestallen/abo/ 

Kommunal hälsovård 

https://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/halsovard/mentalvards-och-missbrukarservice

Kristelefon (Mieli)

https://mieli.fi/sv/st%C3%B6d-och-hj%C3%A4lp/kristelefon-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-i-sv%C3%A5ra-livssituationer

Krisjouren för unga (Helsingforsmissionen)

https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar 

Psykosociala förbundet

https://www.fspc.fi/radgivning 

Luckan

https://unginfo.fi/