Studier vid Turun Yliopisto

Åbo Akademi och Turun Yliopisto (TY) har ett samarbete som möjliggör att vi rättsnotarier får avlägga nästan en tredjedel av vår examen vid TY. För att underlätta studierna vid TY har vi sammanställt en kort guide.

1. JOO-rätt

För att kunna avlägga kurser vid TY måste du se till att du blivit beviljad JOO-rätt, dvs. flexibel studierätt, som möjliggör att du får avlägga kurser vid ett TY trots att du är inskriven vid ÅA. Gulisarna brukar ansöka om denna rätt i samband med gulisveckan, men senare i studierna är det på ditt eget ansvar att se till att du har en JOO-rätt som är ikraft. JOO-rätten är ikraft två år, vilket innebär att de flesta måste förnya sin rätt minst en gång under sin studietid vid ÅA. Du kan ansöka om JOO-rätt på nätet via https://haku.joopas.fi/ . Du loggar in med ditt ÅA användarnamn + lösenord. När du loggat in kan du göra en ny ansökan och kolla i vilket skede behandlingen av en redan gjord ansökan är. Du får även mail till mailadressen du angivit i samband med ansökan så att du hålls uppdaterad om hur din ansökningsprocess framskrider. JOO-rätten behandlas av både ÅA, TY och sedan måste du ytterligare registreras närvarande vid TY för att du skall kunna anmäla dej till kurser och tenter. Processen brukar inte dröja länge. Observera att du i och med din ansökan endast har rätt att avlägga de kurser vid TY som ingår i rättsnotarieexamen (processrätt, straffrätt, rättshistoria osv.). Om du önskar avlägga kurser utöver detta måste du ansöka om skild JOO-rätt för kusen ifråga.

 

2. Kurser

I rättsnotarieexamen ingår följande kurser vid TY: processrätt, straffrätt, rättshistoria, rättssociologi och kriminologi, sakrätt samt miljörätt. I den rekommenderade studiegången kan du se när det är tänkt att du ska avlägga kurserna ifråga. I undervisningsprogrammet finns det angivet vilka kursversioner som är avsedda för rättsnotariestuderande. T.ex. rättshistoria går både på hösten och våren, men rättsnotarier ska i första hand anmäla sej till vårens kurs. Om detta inte passar in i ens egna personliga studieschema, är det förstås alltid möjligt att kontakta kursansvarige och fråga om det är möjligt att avvika från det rekommenderade. Via denna länk hittar du kursinformationen till respektive kurs: https://opas.peppi.utu.fi/fi/perustutkintokoulutus/14002/o

 

3. Kursanmälan

Till kurser anmäler du dej via nettiopsu.utu.fi, där du loggar in med ditt egna användarnamn och lösenord du fått i samband med att du blivit beviljad JOO-rätt till TY. Välj kurssit -> ilmoittautuminen -> oikeustieteellinen tiedekunta. Sedan ser du till vilka kurser anmälan är öppen, och så kan du anmäla dej.

 

4. Kursböcker och bibbakort

Kursböcker till TY:s kurser hittas främst på Calonia biblioteket . Du kan låna böcker vid TY:s bibliotek med samma bibliotekskort du använder vid ÅA:s bibliotek, men observera att ditt kort måste aktiveras vid kundbetjäningen första gången du lånar böcker från TY:s bibliotek. Böcker kan också ibland hittas vid ÅA:s bibliotek, andra TY:s bibliotek eller kansliet. Ofta finns böckerna även tillgängliga elektroniskt. Via https://utu.finna.fi/ kan du kolla tillgängligheten av böcker samt hålla koll på dina lån. Obs! TY :s bibliotek har strängare förseningsavgifter för böcker än ÅA:s bibliotek.

 

5. Campuskarta/ Föreläsningssalar

Normalt hålls föreläsningarna till TY:s juridikkurser i Calonia (Arkanumgränd 4). http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx

 

6. Tentamen

Vid TY finns det olika sätt att avlägga en kurs, du hittar info om hur du tenterar kursen vid kursinfon och om det är oklart kan man alltid frågan professorn som håller kursen. Det aktuella tentamensschemat hittas här:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/tenttipaivat.htm?lts=OIKTDK&lvv=2017&uiLang=fi&lang=fi

Traditionell kurstentamen:
Traditionell kurstentamen med papper och penna. Tentamenstillfället brukar i allmänhet börja kl.13.00, och pågå i tre timmar. Anmälan sker via nettiopsu senast en veckan innan tenten, tentit -> ilmoittautuminen -> oikeutieteellinen tiedekunta. TY har flera olika salar som används för tentamen, så lönar sej alltid att kolla upp på förhand var tenten är.

Akvarietent:
Vissa kurser tenteras endast genom akvarietent, andra kurser kombinerar akvarietent med traditionell tent. Akvarietent är en elektronisk tent i ett utrymme som är övervakat med videokamera. Kurser med akvarietent har en färdigt angiven period inom vilken studerandena kan själv boka tid i en av TY:s tentsalar och avlägga tenten då finns lediga tider/passar bäst. Anmälan till akvarietenten kan göras tidigast 30 dagar innan tenten via exam.utu.fi. Mera info om elektronisk tentamen hittas här: https://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/etentti/Sivut/s%C3%A4hk%C3%B6isen-tenttimisen-ohjeet-opiskelijoille.aspx

Moodle hemtent:
Moodle hemtent är en variation av den traditionella tentamen, där studeranden kan skriva tenten var som helst och har tillgång till allt material (kurslitteratur, lagar, internet). T.ex. straffrätt tenteras genom en moodle hemtent. Det att man har tillgång till allt material innebär förstås att tentamen är utformad på ett annat sätt, och är förstås mer krävande än en traditionell tent. Fokus i tenten ligger främst på tillämpning och förståelse av materialet. Moodle hemtenten har i allmänhet en på förhand bestämd tidpunkt, och kan inte tenteras när som helst. Länken till tenten publiceras i moodle-gruppen för kursen i fråga. Kolla med kursansvarige om moodle-tentamen förutsätter förhandsanmälan.

Extra poäng inför tentamen
På det flesta av TY:s kurser är det möjligt att på förhand samla poäng till tentamen, som sedan adderas till dina poäng du får i tenten. Hur man kan samla förhandspoäng varierar från kurs till kurs, men det kan t.ex. vara frågan om att delta i en debattkurs, skriva en rättsfallsanalys eller att lösa ett rättsfall. Hur mycket poäng man kan få på förhand varierar också från kurs till kurs. På vissa kurser är det frågan om ett par poäng man kan få, medan det på andra kurser kan vara så betydande summa av poäng att man kan bli godkänd i kursen om man lyckas få fulla poäng.

 

7. Tentresultat

Tentresultaten publiceras i nettiopsu. I allmänhet hittas tentaresultaten tidigare via intra, där du även kan se de enskilda poängen för varje uppgift. Gå in på https://intranet.utu.fi. Välj yksiköt -> oikeustieteellinen tiedekunta -> tenttiminen -> tenttitulokset.

 

8. Tentarkiv

Gamla tenter till TY:s kurser kan hittas i Stadgas och Lex tentarkiv. Gällande TY:s kurser är Lex tentarkiv mer väluppdaterat, och tenterna hittar ni här: http://www.lex.fi/opiskelijalle/tenttiarkisto/oikeudenalojen-perusteet

 

9. Överföring av studiepoäng från TY till ÅA

För att få dina kurser du avlagt vid TY tillgodo vid ÅA, måste du begära ett studieutdrag från TY. Maila oik-valmistuminen@utu.fi, och be att de skickar intyget till svteres@abo.fi så får du genast dina studiepoäng införda i minplan och sture. Man kan göra detta efter varje kurs, men lönar sej att minst göra det en gång på våren så att man säkert har tillräckligt med studiepoäng för att bli beviljad studiestöd.

 

10. Att ersätta TY:s kurser med tidigare avlagda kurser

Ifall du tidigare avlagt en kurs som motsvarar någon av kurserna vi inom ramen för rättsnotarieexamen ska avlägga vid TY, kan du göra en ansökan om att få din tidigare avlagda kurs till godo. Du måste fylla i en blankett (korvaavuushakemus), och skicka den samt ett intyg över kursen du gått per mail till oik-opi@utu.fi, eller personligen lämna in ansökan och intyg till den juridiska fakultetens kansli (Lemminkäinengatan 14-18 A, 2 våningen). Stadga har blanketten elektroniskt (maila styrelsen@stadga.fi), och blanketten fås förstås även från kansliet eller mailadressen ovan. T.ex. ÅA:s Miljörätt och förvaltningsstruktur har ofta godkänts som en ersättning för TY:s miljörättskurs (observera att bedömningen kan variera från år till år).

 

11. UTU-mail

Då ni fått JOO-rätt till TY får ni också en egen @utu.fi mail. Ni kommer åt er mail via: https://mail.utu.fi. Det kommer rätt mycket mail gällande kurser osv. till utu-mailen, så det lönar sej att kolla den regelbundet.