Stadga Sport

 

 

Stadgas motionsverksamhet består för tillfället av spelturer som ordnas en gång i veckan. Spelturen hålls varje måndag kl. 9:00-9:55 i Iskeri, Rektorsåkersgatan 4. I utrymmet finns möjlighet att spela bl.a. sähly, korgboll, volleyboll och futsal. Alla är välkomna med och man behöver inte vara ett proffs för att komma och spela. Stadga har också klubbor som man får låna.

Stadga brukar också delta i mixed sählyturnering varje vår. Om man vill börja spela regelbundet måste Campus Sport avgiften vara betald.

Om du har frågor gällande motionsverksamheten, kan du vända dig till Facebookgruppen StadgaSport , där du hittar mer information om föreningens motionsverksamhet.

OBS! Det kan komma ändringar i spelturernas tider. Ändringarna informeras i Stadgas veckomejl eller i Facebook-gruppen.