Stadgas alumnförening Laga Kraft rf. är en alumnförening för utexaminerade rättsnotarier från Åbo Akademi och fungerar som en intresseorganisation för föreningens medlemmar. Dess syfte är att fungera som en länk mellan personer som har avlagt en rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi samt mellan alumnföreningen och Ämnesföreningen Stadga r.f. och därmed främja samarbete mellan utexaminerade rättsnotarier i yrkeslivet med anknytning till Åbo Akademi och juris studerande vid Åbo Akademi. Dessutom är syftet att stödja och utveckla den juridiska utbildningen, undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi samt befrämja yrkesfärdigheter för såväl medlemmar av Laga Kraft som medlemmar av Stadga. Föreningen har grundats på våren 2021. Föreningens verksamhet utvecklas aktivt enligt medlemmarnas önskemål. Första evenemanget kommer att vara föreningens lanseringsfest i november 2021.

Medlemsavgiften är 20 euro per år, men första avgiften täcker åren 2021 och 2022.  

 

Föreningens styrelse består av:

Eeva-Riitta (Eevis) Högnäs, ordförande

Axel Hård af Segerstad, viceordförande

Malou Blomqvist, kassör

Alisa Montonen, sekreterare

Daniela Karlsson, ansvarig för medlemsregistret

Sara Neovius

Nicole Ekman  

 

Vill du bli medlem i Laga Kraft? Betala medlemsavgiften till Laga Krafts konto, FI54 4055 0017 2806 17, med referensnummer 44422. Fyll därefter i medlemsblanketten här.

 

 

Dataskyddsbeskrivning

Länk till dataskyddsbeskrivningen för Stadgas Alumnförening Laga Kraft r.f. Dataskyddsbeskrivningen redogör för hur alumnföreningen samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter som har att göra med medlemskapet i föreningen samt skötandet av medlemstjänster i enlighet med vad som är föreskrivet i föreningens stadgor om föreningens verksamhet.