Gulispasset

Under sitt första studieår uppmanas juridikstuderande vid Åbo Akademi att bli aktiva inom Stadgas verksamhet genom det så kallade gulispasset. Gulispasset är en lista som ska avklaras inom gulishösten för att förtjäna det prestigefulla Stadgeit-halarmärket i guld. Märket är inom föreningens halarmärkeshierarki det mest värdefulla. Gulispasset är giltigt genast efter gulisveckan ända fram till Stadgas julfest i december, där de aktiva medlemmarna belönas. Gulispasset delas ut av tutorerna under studieorienteringsveckan.

Stadgas gulispass gäller endast evenemang som Stadga arrangerar eller är med och ordnar. Ifall du är osäker om evenemanget hör till Gulispasset, kan du alltid läsa evenemangets beskrivning på hemsidan där detta kommer fram. Till Stadgas gulispass räknas inte gulispliktande och Stadga Sport-verksamheten som har egna halarmärken.

Tappa inte bort eller förstör inte gulispasset. Endast ett ifyllt och undertecknat gulispass berättigar till Stadgeit-märket.

Tutorerna och styrelsemedlemmarna för 2018 är de enda behöriga att underteckna i gulispasset.

OBS! Eftersom konceptet är nytt från och med 2018 kommer även äldre Stadgeiter att ha möjlighet att få ett gulispass.