Facebook Demo – Customizer

Ämnesföreningen Stadga r.f.

2 months 3 weeks ago

Följ med Ämnesföreningen Stadga r.f.s styrelseval 2020 i detta inlägg från och med 18.00!

Ämnesföreningen Stadga r.f.

4 months 3 weeks ago

Stadgas årsfestkommitté och styrelse har tillsammans beslutat att på grund av den rådande pandemin avboka Stadgas XXIV årsfest.

Beslutet har varit väldigt svårt att ta på grund av årsfestens stora betydelse för föreningen och dess medlemmar. Styrelsen och ÅFK har dock velat handla ansvarsfullt och ställa säkerhet och hälsa i första prioritet. Det är ytterst viktigt för oss att se till att vi minimerar risken för smittspridning, samtidigt som vi även vill ta vara på föreningens ekonomi genom att minimera den ekonomiska risken, speciellt med tanke på nästa års jubileumsfest.

Vi har utrett medlemmarnas åsikter gällande ordnandet av årsfest med hjälp av en enkät och majoriteten av de som svarat skulle inte delta i nuvarande situation. Det är ytterst viktigt för oss att årsfesten skall vara en rolig och trygg tillställning för alla och att alla skall kunna delta, även de som tillhör riskgruppen. Även ett antal samarbetspartners råder att årsfesten avbokas eller flyttas med tanke på omständigheterna.

ÅFK och styrelsen utreder möjligheten att ordna alternativt program åt medlemmarna för att fira stadgas 24:e verksamhetsår.

Vi beklagar situationen väldigt mycket och detta beslut är något vi velat undvika in i det sista. Frågor och funderingar kan riktas till projektansvarige Nelly Karhunen (0400250868 eller projekt@stadga.fi).

Ämnesföreningen Stadga r.f.

9 months 5 days ago

Årets första nummer av Stadgaensium går att läsas här: issuu.com/stadga/docs/stadgaensium_1_2020_net/1

Trevliga lässtunder!

Ämnesföreningen Stadga r.f.

10 months 2 weeks ago

Stadgas styrelse har valt att tills vidare inhibera Stadgas kommande evenemang, med förbehåll att våren i sin helhet inhiberas. Evenemang som ordnas tillsammans med andra föreningar kommer avgöras och informeras om in casu. Till dessa evenemang råder vi att själv avgöra ens deltagarskap.
Vi vill förhindra att Covid-19 viruset sprids. Vi uppmanar även medlemmarna att undvika resande, närkontakt med människor som är sjuka eller närkontakt ifall man själv är sjuk, samt uppmanar att upprätthålla god handhygien.

Avslutningsvis önskar vi alla våra medlemmar hälsa och styrka för kommande tider.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

10 months 3 weeks ago

Stadga tukee Åbo Akademin hakemusta oikeustieteen täydestä tutkinto-oikeudesta. Lue lisää:

Åbo Akademis Studentkår - ÅAS, Merkantila Klubben Rf., SF-klubben, Lex

Ämnesföreningen Stadga r.f.

10 months 3 weeks ago

Ämnesföreningen Stadga r.f. stöder Åbo Akademis anhållan om full utbildningsrätt i juridik. Läs mer på hemsidan.

Åbo Akademis Studentkår - ÅAS, Merkantila Klubben Rf., SF-klubben, Lex

Ämnesföreningen Stadga r.f.

11 months 1 week ago

”Turun Yliopisto applåderar också ett samarbete där ett specialkunnande från båda hållen skulle utnyttjas.”

Ämnesföreningen Stadga r.f.

11 months 1 week ago

”ÅA:s anhållan motiveras ju med vad den här regionen behöver och vi tycker det är tydligt: Vi vill studera till jurister på svenska i Åbo.”

Ämnesföreningen Stadga r.f.

11 months 2 weeks ago

Ämnesföreningen Stadga r.f.

1 year 1 week ago

”Att vi på Åbo Akademi inte har en fullskalig juristutbildning framstår även från en jämställdhetssynpunkt som oändamålsenlig. Faktumet är att hela utbildningslinjen för rättsnotarie utgör ett stort undantag i Finlands universitetskrets.”

Stadgas studieansvarige Albert Mattsson uttalar sig i frågan om en fullskalig examensrätt inom juridik vid Åbo Akademi.


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.