Facebook Demo – Customizer

Ämnesföreningen Stadga r.f.

Ideell organisation
380

Ämnesföreningen Stadga r.f. är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juridikstuderande i Åbo.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

3 months 1 week ago

Årets första nummer av Stadgaensium går att läsas här: issuu.com/stadga/docs/stadgaensium_1_2020_net/1

Trevliga lässtunder!

Ämnesföreningen Stadga r.f.

4 months 3 weeks ago

Stadgas styrelse har valt att tills vidare inhibera Stadgas kommande evenemang, med förbehåll att våren i sin helhet inhiberas. Evenemang som ordnas tillsammans med andra föreningar kommer avgöras och informeras om in casu. Till dessa evenemang råder vi att själv avgöra ens deltagarskap.
Vi vill förhindra att Covid-19 viruset sprids. Vi uppmanar även medlemmarna att undvika resande, närkontakt med människor som är sjuka eller närkontakt ifall man själv är sjuk, samt uppmanar att upprätthålla god handhygien.

Avslutningsvis önskar vi alla våra medlemmar hälsa och styrka för kommande tider.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

4 months 4 weeks ago

Stadga tukee Åbo Akademin hakemusta oikeustieteen täydestä tutkinto-oikeudesta. Lue lisää:

Åbo Akademis Studentkår - ÅAS, Merkantila Klubben Rf., SF-klubben, Lex

Ämnesföreningen Stadga r.f.

4 months 4 weeks ago

Ämnesföreningen Stadga r.f. stöder Åbo Akademis anhållan om full utbildningsrätt i juridik. Läs mer på hemsidan.

Åbo Akademis Studentkår - ÅAS, Merkantila Klubben Rf., SF-klubben, Lex

Ämnesföreningen Stadga r.f.

5 months 1 week ago

”Turun Yliopisto applåderar också ett samarbete där ett specialkunnande från båda hållen skulle utnyttjas.”

Ämnesföreningen Stadga r.f.

5 months 1 week ago

”ÅA:s anhållan motiveras ju med vad den här regionen behöver och vi tycker det är tydligt: Vi vill studera till jurister på svenska i Åbo.”

Ämnesföreningen Stadga r.f.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

5 months 3 weeks ago

Ämnesföreningen Stadga r.f.

6 months 1 week ago

”Att vi på Åbo Akademi inte har en fullskalig juristutbildning framstår även från en jämställdhetssynpunkt som oändamålsenlig. Faktumet är att hela utbildningslinjen för rättsnotarie utgör ett stort undantag i Finlands universitetskrets.”

Stadgas studieansvarige Albert Mattsson uttalar sig i frågan om en fullskalig examensrätt inom juridik vid Åbo Akademi.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

7 months 1 week ago

”Åbo Akademis storsatsning gläder därmed oss stadgeiter, som i nuvarande situation är de enda i hela landet som inte garanteras automatisk magisterexamensplats i och med antagning till en juridisk utbildning.”

Läs mer nedan!

Ämnesföreningen Stadga r.f.

7 months 2 weeks ago

Åbo Akademi ansöker om magisterexamensrätt i juridik 2021-2022.


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.