Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Career Start Expo (CSE)

CSE, Career Start Expo, är en företagsmässa som ordnats för studeranden sedan 2011 av Merkantila Klubben. Till mässan samlas omkring 8-10 företag som presenterar arbetsmöjligheterna hos dem. Mässan är alltså ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter till arbetslivet. Nytt för årets mässa är att den ordnas i samarbete med Stadga. Till mässan kommer i år alltså företag från bägge branscher! Vi hoppas se många glada Stadgeiter och MK:iter på mässan! CSE ordnas 22.11 i ASA