Alumni

Kära alumn,       

Har du utexaminerats från rättsnotarieutbildningen vid Åbo Akademi eller flyttat bort från Åbo, och känner ibland en saknad till studietiden och alla kära studiekamrater? Oroa dig inte, du kan nu bli medlem i Stadgas alumnförening Laga Kraft r.f.! Mer information hittar du på stadga.com/lagakraft. 

På Facebook kan du begära om att få gå med i Stadga alumni-gruppen, vilket är en grupp riktade till våra alumner. Genom gruppen kan både styrelsen nå ut till alumner, samt alumner nå ut med information till varann.