Kommittéer

Bakom Stadgas verksamhet finns förrutom styrelsen en hel del andra funktionärer som verkliggör all vår verksamhet. Våra funktionärsgrupper år 2019 är:

AKADEMISKA KOMMITTÉN

Elsa Mäki

Emilia Rosenblad

Axel Hård af Segerstad

Nicole Ekman

Linda Tuhkunen

Rufus Nordman

Isabella Joukanen

Maija Engblom

Aapo Mahlamäki

Nina Roos

Amanda Prykäri

Ida Mariola

ÅRSFESTKOMMITTÉN

Sofia Casagrande

Axel Hård af Segerstad

Robert Porthan

Nicole Ekman

Rufus Nordman

Linda Tuhkunen

Annika Gustafsson

Jannica Lindqvist

Iris Laitinen

Nina Roos

Amanda Prykäri

Ella Haavisto

EVENEMANGSKOMMITTÉN

Nelly Karhunen

Annika Gustafsson

Robert Porthan

Albert Mattsson - Värd

Marcus Lyne - Värd

Isabella Storvall - Värdinna

Jenny Kaanela - Värdinna

Johannes Ketola - Idrottsansvarig

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Melina Johansson - Chefredaktör

Iris Laitinen

Suvi Jalonen

Annika Gustafsson

Emma Sundström

REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Minni Sonck - Prepkursansvarig

Jannica Lindqvist

Isabella Joukanen

Suvi Jalonen

Julius Forsblom

Minna Kangasharju

Ida Mariola

Marcus Lyne

RESEKOMMITTÉN

Elsa Mäki - Reseansvarig

Rikhard Halmesmäki

Albert Mattsson

PROJEKTKOMMITTÉN

Sofia Casagrande

Jannica Lindqvist

Isabella Joukanen

Rufus Nordman

Minna Kangasharju

Robert Porthan

Annika Gustafsson

PRODUKTKOMMITTÉN

Sofia Casagrande

Jannica Lindqvist

Isabella Joukanen

Rufus Nordman

Minna Kangasharju

Robert Porthan

Annika Gustafsson

TUTORER

Väljs på våren

KURATOR 2019-2020

Paula Klami-Wetterstein

Enligt stadgarna: 7 § Kurator

Till föreningens kurator väljs en person som har anknytning till den rättsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi eller som avlagt vice- eller rättsnotarieexamen vid Åbo Akademi. Kuratorns mandatperiod är två kalenderår.

Kuratorn skall handleda styrelsen i dess arbete och har rätt att närvara vid föreningens och styrelsens möten och där yttra sig.