På denna sida samlas datumen för kommande evenemang. Mera information om evenemangen hittar på Facebook. 

 

23.10 Stadgas Lilla Årsfest 

28.10 Stadga Testar 

1.11 Exkursion till Helsingfors 

6.11 Bring your parents-sitz

9.11 Flip Cup med LEX

15.11 Gulisexkursion 

17.11 FSE-sitz 

20-28.11 Stadgas årsfestvecka 

10.12 Stadgas julfest