Stadgan kannanotto Åbo Akademin OTM-tutkintooikeudesta

5.3.2020 0

Alunperin vuonna 1996 Åbo Akademiin perustetun oikeusnotaarin koulutuksen oli tarkoitus toimia vain osittaisena ratkaisuna ja ajan mittaan johtaa täysimittaiseen oikeudelliseen koulutukseen Suomen ainoassa ruotsinkielisessä yliopistossa. Åbo Akademin mahdollisuus kouluttaa oikeustieteen maistereita ei ainoastaan vastaisi Suomessa vallitsevaan pulaan kaksikielisistä juristeista, mutta on ennen kaikkea yhdenvertaisuuskysymys Åbo Akademin oikeusnotaarilinjan opiskelijoille.  Me ainejärjestönä, jonka tarkoituksena on edistää ja…

av styrelsestadga

Ämnesföreningen Stadgas ställningstagande för Åbo Akademis anhållan om full utbildningsrätt i juridik

5.3.2020 0

Som ämnesförening vars syfte är att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi ser vi det ändamålsenligt att stöda Åbo Akademis planerade utvecklingsarbete för en fullskalig juristutbildning. Utbildningslinjen för rättsnotarie vid Åbo Akademi grundades år 1996 som en partiell lösning på väg till en fullskalig juristutbildning vid Finlands enda svenskspråkiga universitet. Den planerade…

av styrelsestadga

Fullskalig juristutbildning – en fråga om jämställdhet

21.1.2020 0

Kära stadgeiter! Inledningsvis vill jag tacka samtliga av föreningens medlemmar för ert förtroende i styrelsevalet. Jag ska göra mitt yttersta för att leva upp till förväntningarna. Som ni säkert alla känner till ska undervisnings- och kulturministeriet under våren ta ett beslut som påverkar vår ämnesförening i allra högsta grad – beslutet gällande huruvida Åbo Akademi…

av styrelsestadga

Åbo Akademi ansöker om magisterexamensrätt i juridik

21.12.2019 0

  Den 17.12.2019 fattade Åbo Akademis styrelse ett beslut om att framföra en ansökan om juris magisterexamensrätt. Ärendet förs nu vidare till Utbildnings- och kulturministeriet som beslutar om examensrättens beviljande. Planen är att magisterstudierna kunde inledas tidigast terminen 2021–2022. Åbo Akademi och framför allt rättsvetenskaperna samt vi i Stadga har under hela 2000-talet haft som…

av styrelsestadga

Företags – och samarbetsansvarig

5.11.2019 0

Företags- och samarbetsansvarig – vad är det?   Under Höstmötet kommer Stadgas styrelse 2019 föreslå att en till styrelsepost läggs till i styrelsen fr.o.m 2020. För att inte alltför mycket tid av Höstmötet ska gå till att presentera den nya styrelseposten och diskutera behovet av den, önskar jag att de som är intresserade av posten…

av styrelsestadga

Sitzguide tillsammans med evenemangsansvarige -19

28.8.2019 0

  Hej och gratulerar till den nya studieplatsen! I samband med studierna börjar även studielivet, ah så härligt! En betydande del av studielivet är förstås studie-evenemangen. Ett av det mest traditionella evenemanget är sitzen, men vad är en sitz för något egentligen? Sitzen är en traditionell akademisk bordsfest vanligast i universitetskretsar. Under sitzen äter man…

av styrelsestadga

Antagningskrav till Åbo universitet

12.4.2019 0

Hälsningar från studieansvariga! Det har varit mycket tal om förnyade antagningskrav till Åbo universitet, däribland nya språk- och vitsordskraven för RN-studeranden.  Det har nu blivit bekräftat från TY:s sida att vissa ändringar i antagningen kommer att göras: Språkkravet kommer att höjas så att från år 2022 bör man ha minsta goda kunskaper i finska för…

av styrelsestadga

Projektkommittén

3.2.2019 0

Hej Stadgeit! Nytt år, ny styrelse och en ny kommitté? – Ja! Det är dags att presentera ett förslag för en ny kommitté för verksamhetsåret 2019, nämligen projektkommittén! Nedan följer en kort sammanfattning av bl.a. vad projektkommittén skulle ha för uppgifter, så se till att du befinner dig på vårmötet den 19.2 för att höra…

av styrelsestadga

Vem är Stadgas styrelse 2019?

20.1.2019 0

Året har nu bytt till 2019 och Stadga har givetvis också valt en ny styrelse för året. Men vem är det egentligen som kommer att ansvara för Stadgas verksamhet och representera vår ämnesförening? Tack vare dessa frågor har du möjligheten att lära styrelsemedlemmarna på djupet… Frågor: 1. Beskriv dig själv med 3 ord  2. Om du…

av styrelsestadga